Támogatás a szatmárnémeti cégeknek: a polgármesteri hivatal csökkenti a vészhelyzetben érintett cégek adóit

• Hírek

Határozattervezetet terjeszt a Szatmárnémeti Helyi Tanács elé Kereskényi Gábor polgármester, amelyben javasolja az adók és illetékek csökkentését azon épületeket birtokló cégek számára, amelyek működését negatívan befolyásolta a sürgősségi helyzet.

„Úgy vélem, a legtöbbet a magáncégek veszítettek a sürgősségi helyzet idején, ezért nekünk, közfeladatokat ellátó intézményeknek erkölcsi kötelességünk segíteni rajtuk. A törvény által előírt maximális csökkentést fogom előterjeszteni a döntéshozóknak.” – fejtette ki Kereskényi Gábor.

A határozattervezet fontosabb pontjai:

  1. 50 százalékos épületadó-kedvezmény a sürgősségi helyzet idején azokra a kereskedelmi épületekre, amelyekben olyan kereskedelmi tevékenységet folytattak, amelyet kötelesek voltak teljesen felfüggeszteni, vagy olyan minisztériumi igazolással rendelkeznek, amely alapján csak részlegesen végezhették a feladatukat.
  2. A havi illetékek eltörlése a sürgősségi helyzet idején azon cégeknek, amelyek a törvény értelmében fel kellett függesszék tevékenységüket
  3. Azoknak a közterületeken működő kereskedelmi egységeknek, teraszoknak a bérleti díjának az eltörlése, amelyek a sürgősségi helyzet idején szüneteltették a teljes tevékenységüket, vagy olyan minisztériumi igazolással rendelkeznek, amely alapján csak részlegesen végezhették a feladatukat. A kedvezmények megítélésének módjáról szintén tanácsi határozattal döntenek, a kedvezményeket 2020. szeptember 15-ig lehet kérvényezni.